MEVZUAT   Günc. Tarihi
SPK Tebliğ Seri: VIII No.58   18/03/2013
SPK Tebliğ Seri: VIII No.35   18/03/2013
Birleştirilmiş BDDK Tebliğ   18/03/2013
3402 Kadastro Kanunu   18/03/2013
2510 İskan Kanunu   18/03/2013
1163 Kooperatif Kanunu   18/03/2013
2960 Boğaziçi Kanunu   18/03/2013
775 Gecekondu Kanunu   18/03/2013
2942 Kamulaştırma kanunu   18/03/2013
Vakıflar kanunu   18/03/2013
4708 Yapı Denetim Kanunu   18/03/2013
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu   18/03/2013
Spk Tebliğ Seri:VIII No.45   18/03/2013
Medeni Kanun   18/03/2013
6831 Orman Kanunu   18/03/2013
2873 Milli Park Kanunu   18/03/2013
3213 Maden Kanunu   18/03/2013
3194 İmar Kanunu   18/03/2013
2644 Tapu Kanunu   18/03/2013
634 Kat Mülkiyeti Kanunu   18/03/2013
Mortgage Kanunu   18/03/2013
2872 Çevre Kanunu   18/03/2013
5393 Belediye Kanunu   18/03/2013
3091 Taşınmaz Mal Ziyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun   18/03/2013
3045 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun   18/03/2013
2589 Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun   18/03/2013

 

CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Copyright © 2014 CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. All Rights Reserved.
Tel. +90 312 440 60 90 Fax. +90 312 440 60 09
Yazılım ve Tasarım Işık Bilgisayar
Software & Designed Işık Computer
www.isikbilgisayar.com.tr